„Ню Енерджи Про“ ЕООД – Пловдив се занимава с изграждане на всички типове електроинсталации от проектирането до поддръжката и ремонта. Ние имаме опита, квалифицираните професионалисти и техническата съоръженост, за да електрифицираме дома ви, търговския ви обект или хотел, производствените ви цехове.

Екипът ни включва правоспособни специалисти, за които няма тайни в

 • проектирането,
 • програмното осигуряване,
 • изграждането,
 • монтажа на необходимите електротабла,
 • монтирането на подходящата КИП апаратура,
 • изготвяне на задължителните експлоатационни документи,
 • въвеждане на обектите в експлоатация,
 • диагностиката, поддръжката и ремонтите.

 

На нашите професионални умения и техническа осигуреност разчитайте, когато ви е нужна силова, слаботокова или осветителна инсталация, мълниезащита или заземителна система, въздушна мрежа, изработка и монтаж на трафопост или разпределителна система. Можем да ви осигурим напълно автоматизирано отчитане и следене на работата им. Изработваме прецизно и комплектуваме сами всички необходими видове ел. табла.

Дали става дума за електроинсталации в

 • жилищни сгради,
 • в обществени и офис центрове,
 • в промишлени и търговски предприятия,

 

ние работим еднакво отговорно. Използваме само материали с официален произход и доказано качество. Монтажниците ни са висококвалифицирани и доказали уменията си в изпълнението на много и отговорни обекти.

Извършваме всички необходими проби и тестове, изисквани от законовата норма преди пуска на съоръженията, като прилагаме най-модерните контролни уреди и технологии.

Потърсете ни, за да обсъдим заедно нужните ви параметри и характеристики на подходящата за сградата и функциите й електроинсталация. Обърнете се към нас, ако търсите надежден партньор за текуща профилактика и поддръжка на вашите ел. инсталации и съоръжения.