Електротаблата са част от всяка електрическа инсталация. Те представляват съвкупност от елементи, изпълняващи разпределителни, измерващи, защитни, контролни и управляващи функции спрямо инсталациите и захранваните от тях съоръжения.

Ние извършваме сами изработката, окомплектовката и монтажа на таблата, които ви предлагаме. За целта използваме модерни, висококачествени прибори, подходящи за конкретните условия и характеристики на сградната електрическа инсталация и структурата на потреблението в нея. Продуктите, произвеждани от отлично подготвените ни специалисти, съответстват на българските и европейски стандарти за безопасност и надеждност.

Всяка сграда разполага с главно разпределително табло. От него тръгват линиите, минаващи през всички последващи междинни табла и достигащи до всеки консуматор. Главните разпределителни табла, изработвани от „Ню Енерджи Про” ЕООД имат предвидено резервно захранване, което може да се осъществява от комплектни дизел-агрегатни ел. станции, блокове АВР или дизел агрегати. Изработваме още

  • ел. табла за жилища, обществени, офис и административни сгради,
  • табла за автоматизация (КИПиА), табла за индустриална автоматизация и контрол,
  • комплектни компенсационни уредби (ККУ).

 

Предлагаме както стандартизирани табла, така и разработени по индивидуални изисквания на клиентите. Предвидени са възможности за разширяване на инсталацията при съществена промяна на съвкупната мощност на консуматорите, реорганизации, подобрения и реконструкции.

Всяко електротабло преминава през поредица от тестове за безопасност, ефективност на защитите, качества на изолациите. Те трябва да гарантират както надеждността на съоръжението по отношение живота и здравето на хората, така и противопожарните характеристики и непрекъсваемостта на захранването.

Обадете ни се – независимо дали става дума за вашето апартаментно табло, за пълно оборудване с нови или подмяна на система от стари табла.