Трансформаторните постове са неделима част от електрическата инсталация. Те се комплектуват с всички трансформаторни, защитни, открити и закрити разпределителни съоръжения, необходими за изправното и непрекъснатото надеждно електрозахранване. Техническите специфики на всеки трафопост се определят от потребностите и характеристиките на консуматорите в захранвания обект.

„Ню Енерджи Про“ ЕООД проектира, изгражда и реконструира основните типове комплексни и трансформаторни постове:

  • бетонови комплектни трансформаторни постове (БКТП) – предпочитат се при равни други условия, дават възможност за съгласуване на външния вид на съоръжението с околните сгради.
  •  Сграден тип – обикновено партерни,
  • тип моноблок,
  • подземни или шахтови трафопостове,
  • мачтови трафопостове – вдигнати нависоко – на стълбове или специални площадки.

 

Разполагаме с отлично подготвени професионалисти за всеки един етап от реализацията на комплексните и трансформаторни постове. Владеем модерните технологии и имаме  необходимата материална база. При избора на типа и схемата на съответното съоръжение стриктно съблюдаваме нормативните изисквания и характеристиките на мрежата средно напрежение, както и специфичните норми за захранване на производствени предприятия.

Важно е да имате предвид, че партерните и подземните трафопостове трябва да са със свободен достъп отвън – от улицата, и достатъчно пространство за извършване на монтаж и демонтаж при нужда.

След завършването и пуска на трафопоста получавате пълна документация за типа, характеристиките, резултатите от изпитанията, указания за експлоатация и т. н.

Когато ви предстои присъединяване на обект към електропреносната мрежа и е необходимо изграждането на трафопост – обадете ни се. Осигуряваме цялата необходима информация по процедурите и обсъждаме с вас всички подробности, за ви помогнем да изберете оптималния вариант.