Мълниите при пролетните и летните бури често нанасят сериозни щети на сгради и съоръжения. Затова ние, от „Ню Енерджи Про“ ЕООД, сме посветили част от нашата дейност на мълниезащитата.

През последните години все повече доверие печели активната защита. Тя се осъществява с мълниеприемници с изпреварващо действие. Те се активират, когато най-силният електрически заряд от облаците се устреми към земята. Той индуцира противоположен по полярност заряд в приемника. Двата заряда се срещат на известно разстояние от върха му и се унищожават. Това разстояние от мястото на срещата им до приемника е радиусът на защитената зона. Активната мълниезащита е подходяща за по-големи обществени, търговски и производствени обекти. Тя няма нужда от захранване, не привлича мълниите и не изпуска никакви лъчения.

Конвенционалната защита от мълнии се осъществява посредством така наречените прътови приемници или мълниеприемни мрежи, които се използват основно при плоски покриви. Те приемат небесния заряд и посредством проводници го отвеждат в земята. При традиционните прътови приемници, наричани още „Франклинови пръти”, големината на защитената зона зависи от височината на съоръжението. Понеже тя пък се ограничава от възможността за укрепването му, често се използват по няколко приемника.

Мълниезащитата не пази електрическите и комуникационни мрежи от пренапрежения в следствие на удари от мълния, попаднали върху тях. Имайте предвид, че претоварването се разпространява до няколко километра от точката на попадение, затова аресторната защита (от пренапрежения) е задължителна. Тя е колективна, когато се монтира в главните табла и индивидуална, когато е във вашето табло.

Обадете ни се и ще ви помогнем да планирате най-добрата защита за вас!