Разпределителните уредби представляват съвкупност от електрически прибори – измервателни, защитни, комутационни; кабели, укрепващи и помощни детайли, които имат за задача да приемат, разпределят и пренасочват електрическия ток в електроцентрали, подстанции, големи консуматори като производствени и стопански предприятия и т. н. Те се монтират за средно и за ниско напрежение.

  • Откритите разпределителни уредби са предназначени за високи напрежения.
  • Закритите – за средно, най-често до 20 kV
  • Комплектните разпределителни системи са все по-използвани. Прилагат се независимо от нивото на напрежението. Те са по-надеждни. Монтажът и поддръжката им са по-лесни. Гарантират по-голяма безопасност.

 

„Ню Енерджи Про“ ЕООД се занимава основно с разпределителни уредби средно напрежение и възлови станции. Те са неделима част от електрооборудването на вашия обект, от която зависи качественото и ефективно захранване и енергийно осигуряване на цялата ви дейност. Добре подготвените ни, оторизирани служители могат да са с вас през целия процес на проучване, изясняване на заданието и проектиране на необходимото ви съоръжение. Това е гаранция, че то напълно съответства на изискваните параметри и на заложените консуматори.

Работим отговорно с пълно познаване на техническата сфера и нормативните изисквания. Следим непрекъснато последните тенденции в технологичното развитие и усъвършенстване на материалите, приборите и елементната база, които са необходими за изработка на съвременни ефективни разпределителни уредби. Стараем се да осигуряваме на клиентите си възможно най-изгодното съотношение между цена и качество на изгражданите от нас обекти и сигурна възвръщаемост на инвестицията.

Ако нямате познания в създаването на енергийно стопанство, свържете се с нас и ще ви осигурим професионална консултация.