ДЕЙНОСТ

Предлагаме на клиентите си

Фирма „Ню Енерджи Про” ЕООД се занимава с проектиране, изработка и монтаж на ел. инсталации – ниско, средно и високо напрежение. Имаме опит в изпълнение на различен тип обекти – жилищни сгради, промишлени, обществени и административни сгради.
Разполагаме със собствена база (включително и с цех за изработка и окомплектоване на ел. табла и нестандартно оборудване), транспорт и модерно оборудване. Екипът ни включва специалисти от различни сфери, с богат професионален опит и умения, който предлага адекватни решения на всякакви, възникнали по време на работа, проблеми и строго прилага мерките за качество и безопасност при изграждане на ел. инсталации. Затова ви гарантираме качество и дълга, надеждна експлоатация на изпълнените от нас обекти.

Информирайте се за различните видове услуги, които предлагаме – изработка на:
Service-img

Мълниезащитна инсталация

Мълниите при пролетните и летните бури често нанасят сериозни щети на сгради и съоръжения. Затова ние, от „Ню Енерджи Про“ ЕООД, сме посветили част от нашата дейност на мълниезащитата.
Виж повече
Service-img

Електроинсталации

„Ню Енерджи Про“ ЕООД – Пловдив се занимава с изграждане на всички типове електроинсталации от проектирането до поддръжката и ремонта. Ние имаме опита, квалифицираните професионалисти и техническата съоръженост, за да електрифицираме дома ви, търговския ви обект или хотел, производствените ви цехове.
Виж повече
Service-img

Електроинженеринг

Електроинженерингът обхваща всички етапи от проучването и проектирането, доставката на материали и монтажа, изпитанията и въвеждането в експлоатация на електроинсталации и съоръжения.
Виж повече
Service-img

Силови захранващи линии

Силовите линии в една сградна инсталация са тези, които осигуряват захранването на силовите електрически консуматори. В един дом това са бойлерът, печката, пералнята и т. н. В промишлените предприятия – машините и съоръженията, задвижвани от мощни електромотори.
Виж повече
Service-img

Осветителни инсталации

Осветлението е важен аспект на електрообзавеждането на всяка сграда, независимо дали е жилищна, търговска, с обществени или промишлени функции. Освен чисто практическата си цел да осветява и улеснява човешката дейност, то има още декоративни задачи и изразено психологическо влияние върху хората. Изгражда се според изискванията на няколко наредби и БДС EN 12464-1:2002.
Виж повече
Service-img

Заземителни инсталации

Заземителната инсталация представлява свързване на мълниезащитата, електроинсталацията на сградата и съоръженията със земните пластове.
Виж повече
Service-img

Въздушни и кабелни мрежи

Твърде често при присъединяването към електропреносната мрежа на нов обект се налага изграждането на захранващи въздушни и кабелни мрежи. „Ню Енерджи Про“ ЕООД ви предлага проектиране, строителство и узаконяване на въздушни електропроводни линии 6, 10, 20, 36 kV, 110 kV.
Виж повече
Service-img

Комплексни и трансформаторни постове

Трансформаторните постове са неделима част от електрическата инсталация. Те се комплектуват с всички трансформаторни, защитни, открити и закрити разпределителни съоръжения, необходими за изправното и непрекъснатото надеждно електрозахранване.
Виж повече
Service-img

Разпределителни уредби

Разпределителните уредби представляват съвкупност от електрически прибори – измервателни, защитни, комутационни; кабели, укрепващи и помощни детайли, които имат за задача да приемат, разпределят и пренасочват електрическия ток в електроцентрали, подстанции, големи консуматори като производствени и стопански предприятия и т. н. Те се монтират за средно и за ниско напрежение.
Виж повече
Service-img

Електротабла (изработка, окомплектовка и монтаж).

Електротаблата са част от всяка електрическа инсталация. Те представляват съвкупност от елементи, изпълняващи разпределителни, измерващи, защитни, контролни и управляващи функции спрямо инсталациите и захранваните от тях съоръжения.
Виж повече
ГАЛЕРИЯ

Обекти

Разгледайте обектите, които вече сме завършили или се запознайте с обектите, по които работим в момента.
ДОВЕРИХА НИ СЕ

Нашите партньори

OBO
SCHNEIDER ELECTRIC
NIKOM
ABC
Свържете се с нас, ако имате нужда от консултация или искате оферта за изпълнение на конкретен обект.

NEW POSTS

  • Няма категории
Recent Posts

Evato